All posts tagged: Sanson

Duurzaam ondernemen in … koppen snellen: de familie Sanson.

Het is begin november en er staan gele chrysanten op het familiegraf van de Sansons.Er is dus toch iemand die nog van hen houdt…?Nochtans… op het hoogtepunt van La Terreur(1794), stuurt openbaar aanklager Fouquier-Tinville, in twee weken tijd maar liefst 1306 ‘veroordeelden’ naar de guillotine. Sanson, beul van Parijs, trekt er op dat ogenblik ‘aan de touwtjes’. Zijn recorddag: 17 juni. Die dag stuurt Charles-Henry Sanson, op 24 minuten 54 klanten “ad patres”. Charles-Henry stamt uit een gerenommeerd geslacht van beulen. Gevreesd en gerespecteerd, staat de beul van Parijs boven de wet. Hij betaalt geen huurgeld en beschikt over ‘le droit de havage’: op de markten neemt hij mee wat hij denkt nodig te hebben, “à la hauteur de son appétit”. De beul is ook “Officier du Roi” en dient aangesproken als  ‘Monsieur de Paris’, een titel die overgaat van vader op zoon. Ook folteren, ‘la torture préalable à l’exécution’, behoort tot zijn missie. Zijn financiële veiligheid hangt af van de onveiligheid in de stad, want hij wordt letterlijk vergoed… ‘à la tête du client’. …